Doctor Eamer

PAG-IBIG ATBP.

Payo sa Blogging: Paggawa ng About Page

Isa sa mahalagang parte ng ating blogsite ay ang About Page. Ito ay kalimitang nakalagay sa menu ng ating blog. Ito ang madalas na pinupuntahan ng mga new comers o … Continue reading

May 28, 2017 · 32 Comments
Follow Doctor Eamer on WordPress.com